Installera ditt larm enkelt och bekvämt

För att kunna hålla nere kostnaderna för dig som kund så är SecuritasHome ett system som du enkelt installerar själv. Det innebär att du slipper dyra installationskostnader utan att tumma på kvaliteten. Med hjälp av vår steg-för-steg-guide tar du dig snabbt och enkelt igenom hela installationsförfarandet och skulle du känna ett behov av hjälp är vår tekniska support bara ett telefonsamtal bort.

Efter ditt köp av ett larmsystem så kommer du att få en länk per e-post. Denna länken tar dig till installationsguiden för just ditt larm, och det är enkelt att följa instruktionerna steg-för-steg i din egen takt. Behöver du avbryta installationen av någon anledning så är det enkelt att stoppa och fortsätta dagen efter.

Räkna med att en installation av ett startpaket tar ca 3 timmar att göra, och då har du gott om tid att läsa instruktionerna och bekanta dig med ditt system.

Bild på verktyg

 

 

VAD SKA DU TÄNKA PÅ?


Att veta vad man behöver är kanske inte alltid helt självklart, men det behöver inte vara så krångligt. Det finns ett par saker som kan vara bra att tänka på så som exempelvis var man har sina värdesaker, hur planlösningen ser ut eller om det finns några yttre omständigheter som eventuellt kan förenkla för tjuven.

Du får gärna skicka en planskiss över din bostad till oss, så designar vi ett förslag åt dig. Du kan nå oss på securitashome@securitas.se , och så återkopplar vi till dig med ett förslag samt ett pris på vad ett passande larm skulle kosta.

Nedan finner du ett exempel på hur du ska tänka utifrån en planritning.

Symbol manöverpanel MANÖVERPANEL
Symbol magnetkontakt MAGNETKONTAKT
Symbol rörelsedetektor med kamera RÖRELSEDETEKTOR MED KAMERA
Symbol rökdetektor RÖKDETEKTOR
Symbol rörelsedetektor RÖRELSEDETEKTOR

Till att börja med måste man placera ut sin centralapparat. Den är inte utritad i planritningen ovan då dess placering till stor del är beroende av var man har sin bredbandsanslutning. Det är i centralapparaten som larmets inbyggda siren sitter vilket kan vara bra att ha i åtanke.

När det gäller de larmande komponenterna har vi valt att larma alla ytterdörrar i bostaden med magnetkontakter vilket i ritningen ovan är huvudentrén, ingången till grovköket samt två stycken altandörrar. Genom att göra detta ger vi bostaden ett skalskydd som man med fördel kan välja att ha tillkopplat även om man är hemma, exempelvis när man ligger och sover. Man kan då röra sig fritt inne i bostaden utan att larmet löser. Ett alternativ till denna lösning skulle kunna vara att man istället för magnetkontakter väljer en eller ett par extra rörelsedetektorer med eller utan kamera för att täcka upp bostadens olika utrymmen.

På nedervåningen sitter det en rörelsedetektor med kamera i vardagsrummet så att den täcker in förflyttningar från hall och kök samt köksingång och dörr till uterummet. På så vis täcker vi en stor del av nedervåningen vilket gör det svårt att röra sig i bostaden utan att lösa ut larmet. Vi har även valt att sätta en rörelsedetektor i vardagsrummet på ovanvåningen. Detta gör att man inte kan röra sig mellan de olika sovrummen utan att larmet ger utslag.

Avslutningsvis har vi valt att sätta en rökdetektor på vartdera våningsplanet. På ovanvåningen är den placeras över trappen. Detta då all rök stiger uppåt och därför kommer att göra att larmet löser ut oavsett om branden eller rökbildningen uppstår på det nedre våningsplanet.

 

VAR FÖRVARAR NI ERA VÄRDESAKER?

Att larma varje kvadratmeter av en bostad kan bli kostsamt och är i de flesta fall inte nödvändigt. Fundera på var i bostaden ni förvarar era värdesaker. Täcker något av våra larmpaket in de ytorna eller behöver ni komplettera med ytterligare komponenter?

Ett effektivt sätt att larma en del av en bostad som är avgränsad från de redan larmade ytorna är att komplettera med en eller ett par extra rörelsedetektorer. Med en strategiskt placerad rörelsedetektor, exempelvis vid en passage man måste passera för att ta sig till flera olika rum, kan man ofta täcka in stora delar av en bostad för en rimlig kostnad.

 

SKALSKYDD ELLER EJ?

Med skalskydd menas att man larmar samtliga ytterdörrar och altandörrar med magnetkontakter  för att kunna ha dem larmade trots att man befinner sig i bostaden till exempel när man ligger och sover.

Vill man inte ha ett skalskydd kan man istället placera en rörelsedetektor  som tittar mot en eller flera ingångar som då kommer att larma om någon tar sig in den vägen.

 

LÄTT ATT TA SIG IN PÅ OVANVÅNINGEN?

Det kan vara värt att funder på om det finns några yttre omständigheter som underlättar för en inbrottstjuv att ta sig in på ovanvåningen. Finns där soptunnor, cykelskjul eller garagetak som gör övervåningen lättillgänglig så kan det vara värt att fundera på om man ska placera en magnetkontakt  på närliggande fönster.

 

ÖVRIGA KOMPONENTER ATT ÖVERVÄGA?

Utöver de komponenter vi redan nämnt ovan finns det ett par till som kan vara intressanta beroende på det enskilda behovet hos varje kund. Är du exempelvis intresserad av videoövervakning så kan du välja att köpa till en IP-kamera. Med våra IP-kameror får möjlighet till rörelseaktiverad inspelning, inspelning vid larm samt live streaming direkt till både dator och telefon.

Läs mer om IP-kameror här.

Vill du kunna styra din belysning och andra elektriska apparater i ditt hem kan det var en god idé att köpa till våra fjärrströmbrytare. Med dem kan du skapa avancerade scheman och även skapa händelsestyrda regler som exempelvis släcker belysning när du larmar på ditt system.

Läs mer om larmets smarta funktioner här.

 

HUSDJURSIMMUNA RÖRELSEDETEKTORER

Våra rörelsedetektorer med och utan kamera är husdjursimmuna mot husdjur upp till 20 kg. Du kan med andra ord larma din bostad även om du lämnar husdjuren hemma.

 

LARMA GARAGET ELLER EJ?

Många väljer att inte larma sitt garage och det finns inget rätt eller fel här. Det man får fundera på är om man har värdesaker i garaget som kan vara stöldbegärliga. Det kan till exempel röra sig om verktyg, cyklar eller om man använder garaget som förråd.

Securitas-hemlarm-centralapparat

CENTRALAPPARAT


Larmets centralenhet bör med fördel placeras så att man kan ansluta den till sin bredbandsuppkoppling. Larmets siren finns inbyggd i centralapparaten vilket kan vara värt att ha i åtanke vid placeringen.

Securitas-hemlarm-manöverpanel

MANÖVERPANEL


Manöverpanelen bör placeras innanför huvudentrén så att du lätt kan komma åt den för att larma till och från när du lämnar och anländer till bostaden.

Securitas-hemlarm-magnetkontakt

MAGNETKONTAKT


Alla våra larmpaket levereras med minst en magnetkontakt. Den bör placeras vid huvudentrén till din bostad. Har du fler ytterdörrar är det en bra idé att larma även dessa med magnetkontakter. Du kan då sätta ditt larm i hemma-läge vilket larmar dörrarna samtidigt som du kan fortsätta att röra dig fritt inne i bostaden.

Securitas-hemlarm-rörelsedetektor

RÖRELSEDETEKTOR


I de fall en inkräktare tar sig in i en icke larmad del av bostaden vill man förhindra förflyttningar genom bostaden. Detta görs effektivt genom att strategiskt placera ut rörelsedetektorer så att de täcker in så stora delar av bostadens icke larmade ytor som möjligt. Värt att tänka på är var man förvarar saker av värde och sedan titta på hur man kan täcka in så stor del av det utrymmet som möjligt. Att larma varje kvadratmeter av en bostad kan bli kostsamt och är i de flesta fall inte nödvändigt.

Securitas-hemlarm-rörelsedetektor-kamera

RÖRELSEDETEKTOR MED KAMERA


Rörelsedetektorn med kamera bör man placera där man tror att sannolikheten att en inbrottstjuv passerar är som störst, företrädesvis i ett hörn för maximal täckning.

Securitas-hemlarm-rökdetektor

RÖKDETEKTOR


Grundregeln är att placera rökdetektorn på den översta våning över trappan då all rök stiger uppåt och därför kommer att göra att larmet löser ut oavsett om branden eller rökbildningen uppstår på ett lägre beläget våningsplan. Har man fler våningsplan kan det vara värt att fundera på om man ska sätta en uppkopplad rökdetektor per våning.