Vad händer när larmet går?

Beroende på vad det är som har löst ut larmet kan händelseförloppet se lite olika ut vid en larmsituation. Nedan har vi sammanfattat flödet för de olika scenarierna.