2020-10-28 00:00
Mathias

Ett hemlarm har såklart en viss avskräckande verkan med sirener och tydliga dekaler som visar tjuven att här finns ett larm från SecuritasHome installerat. Men något som också är ganska viktigt är att du har grannar som är uppmärksamma och lägger märke till ovanlig aktivitet, och kanske meddelar dig om du inte själv sett det. För även om inbrottslarm inomhus och kameror utomhus är effektivt, så kan man med hjälp av grannarna kanske fånga upp att något är på väg att hända redan innan det hänt.

Grannsamverkan är ganska vanligt i Sverige, även om det är betydligt vanligare i vissa andra länder, och bor du i ett område med grannsamverkan så vet du säkert redan vad det innebär. Principen är enkel - det handlar om att grannar i ett område samverkar för att minska risken för brott, och hjälps åt att berätta för varandra om oväntade saker som hänt, bilar som parkerat på misstänkta platser eller andra saker som kan verka ovanliga.

Enligt en undersökning som Brottsförebyggande Rådet gjort så kan grannsamverkan minska brottsligheten med mellan 16-26% (beroende på vilken mätmetod som de använt sig av). Det är först och främst de så kallade vardagsbrotten som minskar, d.v.s. inbrott, bilinbrott, skadegörelse och vissa brott mot person. En positiv bieffekt av grannsamverkan är att det också ofta leder till en starkare gemenskap mellan grannar.

Som komplement till grannsamverkan i vardagen så kan man såklart även gå samman med sina grannar och välja att Securitas ska rondera kvarteret eller området med vissa intervall, för att på så sätt få hjälp med att upptäcka saker som händer under tider då kanske de flesta i grannskapet ligger och sover.

För att komma igång med grannsamverkan kan man kontakta Polisen lokalt, eller i vissa fall sitt försäkringsbolag. Då kommer de ut och informerar och berättar vad man kan göra för att vara mer medveten om risker, och i vissa fall hjälper de till med skyltar som visar att det i området finns ”Grannsamverkan”.

Det finns dock några enkla saker som du själv kan göra direkt, för att trygga grannskapet:

- Lär känna dina grannar - Presentera dig för dina grannar så att alla i grannskapet vet på ett ungefär vem som bor i området. Dels kan det kännas tryggt att veta, men då kanske det också visar sig att personen som passerar ditt hus på småtimmarna under natten bara är på väg hem efter sitt kvällskift.

- Gör en lista på alla grannars telefonnummer och dela ut i grannskapet så att ni har en kontaktväg till varandra om något skulle hända. Respektera såklart om det finns någon granne som inte vill vara med på listan.

- Skapa en SMS-grupp eller en grupp på sociala medier där ni kan dela information med varandra.

- Använd dina grannar som kontaktpersoner till ditt SecuritasHome-larm om du känner att du litar på dom, och de accepterar att vara kontaktpersoner till dig. Det betyder att de är en av personerna som vi kontaktar per telefon om ditt larm löst ut och du själv inte svarar.

- Berätta för dina grannar om ditt larm, och att du eventuellt har en utesiren som tjuter vid larm. På så sätt vet de vart de ska kolla om en siren ljuder i området.

Vi på SecuritasHome hoppas på en lugn och trygg höst! Och oavsett om dina grannar håller koll eller inte, så lovar vi att vi finns där och håller koll på ditt larm!

Ring oss på 0771-101090 om du har frågor eller funderingar kring din säkerhet i hemmet!