2020-09-02 00:00
Mathias

Som du kanske sett så har vi precis startat en tidsbegränsad kampanj som ger dig ytterligare två rörelsedetektorer på köpet när du köper ett nytt larm. I SecuritasHomes grundpaket ingår det alltid en Rörelsedetektor med kamera, men nu följer det alltså även med två Rörelsedetektorer.

Hur ska du resonera när du placerar ut dina rörelsedetektorer då? Var gör de mest nytta? För att besvara de frågorna så ska vi först klargöra skillnaden mellan ”Rörelsedetektor med kamera” och en ”Rörelsedetektor”. Först och främst är det helt enkelt så att den förstnämnda har en inbyggd stillbildskamera som tar bilder vid ett inbrottslarm och skickar till Securitas larmcentral. De bilderna underlättar larmoperatörens bedömning så att vi direkt kan se om det är ett oönskat larm (falsklarm) eller ett inbrott. Som kund kan du även närsomhelst välja att din Rörelsedetektor med kamera ska ta en stillbild, så att du får en snabb överblick av vad som händer där hemma oavsett om larmet löst ut eller inte.

Dock så är båda komponenterna i grunden rörelsedetektorer som kan detektera rörelser baserade på värme. Enkelt uttryckt så detekterar de värmeförflyttningar i rummet, och om det sker en tillräckligt stor förflyttning av värme (till exempel en person som rör sig) så löser larmet ut om larmet är tillkopplat. Båda typerna av detektorer är husdjuranpassade och medger att till exempel en mindre hund eller en katt kan röra sig fritt i rummet utan att inbrottslarmet löser ut. Eftersom detektorerna detekterar och löser ut larm baserat på värmeförflyttningar, så är det en mindre bra ide att placera detektorerna bredvid en ventilationsöppning där det kan dra kallt, bredvid en luftvärmepump som blåser varmluft eller precis bredvid en värmekamin. I ett vanligt hem brukar det aldrig vara några problem att hitta alternativa placeringar om det nu skulle vara så att din luftvärmepump prenumererar på den bästa platsen i huset.

Båda typerna av detektor har ett detekteringsområde på ca 90 grader, därför är det att rekommendera att detektorn placeras i ett hörn, så att inga döda vinklar uppstår. Den kan även placeras på en plan vägg, men synfältet blir inte optimalt. När du hittat den optimala platsen så ska detektorn placeras på 190-210 cm höjd över golvnivå.

Många hus har en genomgående ”korridor” eller hall, och dörrar in till olika rum. Man kan såklart välja att placera rörelsedetektorer i samtliga rum, eller bara i vissa rum. Annars så kan det vara en bra idé att montera rörelsedetektorn i korridoren/hallen så att en tjuv löser ut larmet om han förflyttar sig mellan de olika rummen.

Här följer ett exempel på hur en placering kan se ut:

Bild på planritning

Till att börja med måste man placera ut sin centralapparat. Den är inte utritad i planritningen ovan då dess placering till stor del är beroende av var man har sin bredbandsanslutning. Det är i centralapparaten som larmets inbyggda siren sitter vilket kan vara bra att ha i åtanke.

När det gäller de larmande komponenterna har vi valt att larma alla ytterdörrar i bostaden med magnetkontakter vilket i ritningen ovan är huvudentrén, ingången till grovköket samt två stycken altandörrar. Genom att göra detta ger vi bostaden ett skalskydd som man med fördel kan välja att ha tillkopplat även om man är hemma, exempelvis när man ligger och sover. Man kan då röra sig fritt inne i bostaden utan att larmet löser. Ett alternativ till denna lösning skulle kunna vara att man istället för magnetkontakter väljer en eller ett par extra rörelsedetektorer med eller utan kamera för att täcka upp bostadens olika utrymmen.

På nedervåningen sitter det en rörelsedetektor med kamera i vardagsrummet så att den täcker in förflyttningar från hall och kök samt köksingång och dörr till uterummet. På så vis täcker vi en stor del av nedervåningen vilket gör det svårt att röra sig i bostaden utan att lösa ut larmet. Vi har även valt att sätta en rörelsedetektor i vardagsrummet på ovanvåningen. Detta gör att man inte kan röra sig mellan de olika sovrummen utan att larmet löser ut.

Avslutningsvis har vi valt att sätta en rökdetektor på vartdera våningsplanet. På ovanvåningen är den placeras över trappan. Detta då all rök stiger uppåt och därför kommer att göra att larmet löser ut oavsett om branden eller rökbildningen uppstår på det nedre våningsplanet. Har man sovrum på ovanvången av en bostad och väljer att enbart ha en rökdetektor bör den placeras på ett liknande sätt på ovanvåningen.

Och givetvis, skulle du ha frågor innan ditt köp, eller innan din installation, så finns vi här för dig 24 timmar om dygnet! Ring oss på 0771-101090!