2020-11-25 00:00
Mathias

Nu släpper vi möjligheten för våra kunder att helt själv kunna installera och lägga till alla typer av enheter och sensorer även efter sin första installation av sitt larm. Sen tidigare så har kunden själv kunnat lägga till IP-kameror och smarta z-wave enheter i efterhand, men nu kan man alltså även lägga till larmande komponenter, manöverpaneler och sirener. Tidigare så krävdes det ett samtal vill vår support för den sista inställningen, men nu kan man själv slutföra alla stegen.

Bild på SecuritasConnect

För att lägga till en komponent så kan man antingen använda Securitas Connect-appen, eller göra det via webbsidan. Om man väljer att göra det via appen så klickar man på menyknappen uppe till vänster, därefter scrollar man ner till valet ”+Lägg till utrustning” och väljer ”Sensor” om det är en larmande komponent man vill ansluta. Följ sen instruktionerna för att färdigställa din installation.

De larmande enheterna som du ansluter hamnar automatiskt med vissa funktioner, t.ex. en magnetkontakt kommer automatiskt att ingå i ditt skalskydd/Nattläge, medan en rörelsedetektor av någon typ kommer endast att vara aktiv när du larmar allt/Bortaläge. En rökdetektor kommer givetvis automatiskt att hamna i ett läge som gör att den är aktiv dygnet runt.

Har du frågor om denna funktion, eller vill veta mer om SecuritasHome, ring oss på telefon 0771-101090.