2019-10-16 00:00
Mathias

Om du har flera z-wave fjärrströmbrytare så finns det en stor chans att du kanske redan skapat en scen för att styra flera stycken åt gången, med samma knapptryck. Ibland kan det dock vara smidigare att gruppera ihop alla/flera av dina fjärrströmbrytare i grupper, för att på så sätt styra grupperna individuellt.

Låt oss ta ett exempel;

I huset finns 3 rum, och i varje rum finns det två fjärrströmbrytare som styr belysningen i fönstren. För att göra det enkelt för oss så har vi döpt dessa fjärrströmbrytare till:

- Kök - Lampa 1
- Kök - Lampa 2
- Vardagsrum - Lampa 3
- Vardagsrum - Lampa 4
- Sovrum - Lampa 5
- Sovrum - Lampa 6

Då man sällan har endast den ena lampan tänd i t.ex. köket, så grupperar vi dessa i olika grupper som vi kallar:

- Kök - Lampor
- Vardagsrum - Lampor
- Sovrum - Lampor

Betydelsen av detta är att du nu kommer att ha tre ”nya” fjärrströmbrytare som hamnar högst upp i din lista. Dessa är rent virtuella, och väljer man att tända ”Vardagsrum - Lampor” så tänder man alltså i praktiken både lampa 3 och lampa 4.

Hur grupperar jag mina fjärrströmbrytare?

På Mina Sidor på webben, på första sidan, ser du en informationsbox som heter ”Lampor” (under förutsättning att du har abonnemang Plus eller Premium, som tillåter inkoppling av z-wave enheter). Till höger om texten ”Lampor” ser du en markering i form av en pil, klicka på denna.

Du ser nu en översikt av alla dina fjärrströmbrytare, och längst upp till höger har du valet ”Hantera grupper”. Genom att klicka här så öppnas ett mindre fönster som ger dig möjligheten att skapa en ny grupp, namnge denna och ange vilka fjärrströmbrytare som ska ingå i gruppen! Du kan nu styra flera fjärrströmbrytare på samma gång, utan att behöva skapa en scen för varje rum i din bostad!

Grupper av fjärrströmbrytare