2019-10-30 00:00
Mathias

Ett larm består av ett antal komponenter, varav vissa har till syfte att detektera inbrott eller rök/brand. Denna typ av komponenter kallar vi för ”larmande komponenter”, då de skickar ett larm till Securitas Larmcentral om de utlöses.

Söker du information om hur montering av komponenterna sker, kan du läsa mer om i vår användarmanual som du hittar här!

Magnetkontakt

En magnetkontakt detekterar om en dörr eller ett fönster öppnas. Fördelen med magnetkontakten är att den inte påverkas av rörelser i rummet, vilket gör den mycket lämplig att använda i sitt skalskydd om man vill ha larmet aktivt när man ligger och sover, eller har husdjur som kan orsaka rörelselarm. Självklart kan magnetkontakten även användas på andra typer av dörrar eller luckor, eller varför inte på frysdörren om man vill få en indikering om att man glömt att stänga frysen.

Manöverpanel

En manöverpanel är en knappsats som man traditionellt använder för att till- eller frånkoppla sitt larm, men den är ingen ”larmande komponent”. Då den trots allt är en viktig komponent i ett larmsystem, så finns den med på den här listan över larmkomponenter. De flesta placerar den innanför den ingång till bostaden som man normalt använder, men då de flesta använder appen för att styra sitt larm så kan manöverpanelen egentligen placeras var som helst där de vill ha en enkel möjlighet att till- eller frånkoppla sitt larm.

Rörelsedetektor

En rörelsedetektor detekterar om det uppstår rörelser i rummet där den sitter monterad. Rörelsedetektorer för privatbostaden är ofta husdjursanpassade vilket betyder att deras känslighet är aningen lägre, men å andra sidan så kan en katt eller mindre hund röra sig framför detektorn utan att utlösa ett oönskat larm! Rörelsedetektorn har normalt en räckvidd på ca 12 meter framåt, och detekterar ca 90 grader i sidled.

Rörelsedetektor med kamera

En rörelsedetektor med kamera (ibland kallad PIRCam eller kameradetektor) är precis vad det låter som, nämligen en traditionell rörelsedetektor med en inbyggd kamera. Kameran aktiveras när ett larm utlöser, och bilden skickas till Securitas Larmcentral för kontroll av vad det var som utlöste larmet. Du som kund kan även se bilderna i din app, och i appen kan du även välja att ta en stillbild från detektorn för att få en överblick över vad som händer i ditt hem. Securitas Larmcentral, eller någon annan, kan inte använda kameran för att titta på bilder mer än i direkt anslutning till ett utlöst larm.
Bilden som tas med rörelsedetektorn har ganska låg upplösning, och det beror på att man vill att bilden snabbt ska kunna överföras till Securitas Larmcentral, där en larmoperatör tittar på bilden och avgör vilken åtgärd som ska sättas in. Rörelsedetektorn med kamera har normalt en räckvidd på ca 10 meter framåt, och detekterar ca 90 grader i sidled.

Rökdetektor

En rökdetektor har som syfte att detektera om det förekommer rök i din fastighet, och om rökpartiklar kommer in i rökdetektorn så utlöses ett larm. Notera att rökdetektorn alltid är aktiv, oavsett om ditt larm är i tillkopplat eller frånkopplat läge. Om du av olika anledningar vill att din rökdetektor ska gå att koppla från, så kontaktar du supporten på telefon 0771-101090.

Förrådsdetektor

Förrådsdetektorn är en larmande komponent som detekterar om det uppstår rörelser i rummet där den sitter monterad. Den här typen av detektor är extra tålig mot fukt och damm, vilket gör den lämplig att använda i t.ex. källare eller garage/förråd där temperaturen inte understiger +5 grader. Denna detektor är husdjursanpassad, vilket betyder att känsligheten är aningen lägre, men å andra sidan så kan en katt eller mindre hund röra sig framför detektorn utan att utlösa ett oönskat larm! Förrådsdetektorn har en räckvidd på ca 12 meter framåt, och detekterar ca 90 grader i sidled.

Vattendetektor

Vattendetektorn är avsedd att detektera vattenläckage under t.ex. tvätt- eller diskmaskin, frysskåp eller vattenledningar. Vid läckage så kortsluts sensorerna i detektorn, och ett larm uppstår. Den levereras dessutom med ett vätskeband (120 cm), som känner av vattenläckage längs hela sin sträckning. Notera att vattendetektorn alltid är aktiv, oavsett om ditt larm är i tillkopplat eller frånkopplat läge. Om du av olika anledningar vill att din vattendetektor ska gå att koppla från, så kontaktar du supporten på telefon 0771-101090.

Akustisk Glaskrossdetektor

Om du har större fönsterpartier är en akustisk glaskrossdetektor ett bra val, då den detekterar ljudfrekvenser av krossat glas.
Detektorn sätts med fördel i taket i ett rum och reagerar på rutor som krossas upp till 8 meter från där den monterats, beroende på akustiken i rummet. Den kan exempelvis användas i källare som ofta kan vara en väg in för en inkräktare.
Notera att glaskrossdetektorn alltid är aktiv, oavsett om ditt larm är i tillkopplat eller frånkopplat läge. Om du av olika anledningar vill att din glaskrossdetektor ska gå att koppla från, så kontaktar du supporten på telefon 0771-101090.

Inomhussiren

En inomhussiren är ett bra tillval om du vill stressa tjuven och göra denne uppmärksam på att ett larm har utlösts. I larmets centralapparat finns en inbyggd siren, men extra sirener gör att du kan få ljudet att höras på flera ställen och med högre ljudnivå. Placera gärna en extra inomhussiren i närheten av sovrummet för att garantera att ett eventuellt röklarm väcker er på natten. Den extra inomhussirenen som erbjuds till SecuritasHome har dessutom en smart design som gör att du enkelt monterar den - du sticker helt enkelt in den i ett vägguttag och sen är monteringen klar! Och den är precis lika enkel att flytta om det skulle behövas!

Utomhussiren

En utomhussiren med blixtljus är ett bra sätt att uppmärksamma omgivningen på att ett larm löst ut i ditt system, vilket påkallar grannarnas uppmärksamhet lika mycket som det stressar tjuven.

Har du frågor om våra komponenter, eller skulle vilja prata med en säljare? Tveka inte, ring oss på 0771-101090 eller läs mer om våra komponenter i vår webbshop.