2019-11-13 00:00
Mathias

I SecuritasHome-plattformen finns massor av möjligheter för dig att styra vem som ska ha tillgång till ditt system, hur mycket ska de ha tillgång till och vid vilka tidpunkter. För att göra det enkelt för dig så har vi delat in dessa typer i ”Användare”, ”Tillfälliga användare” och ”Inloggningar”. Många gånger har en användare även tillgång till en inloggning, men det styr du enkelt själv när du skapar upp dina användare och kontakter.

Användare

En ”Användare” är en person som har tillgång till en kod för att slå till eller från larmet via manöverpanelen på traditionellt vis. Koden ska vara personlig för att du ska kunna se i historiken vem som tillkopplat eller frånkopplat larmet.

Tillfällig användare

En ”Tillfällig användare” är en person som du gett en användarkod som endast ska fungera under vissa förutsättningar. Det kan vara en hantverkare som endast ska kunna slå av larmet en enda gång, en granne som ska ha tillgång till hemmet under veckan ni är på semester, eller städfirman som ska kunna använda larmet en viss veckodag mellan vissa tider. En tillfällig användare styr larmet genom att ange koden på manöverpanelen.

Inloggningar

En ”Inloggning” delar du ut till personer som du vill ska kunna ha tillgång till systemet via appen och via Mina Sidor på webben. Även här kan du styra hur mycket behörigheter personen med inloggningen ska ha, men generellt kan man säga att personer med en inloggning är personer som du litar på, t.ex. familjemedlemmar. Har man tillgång till en inloggning så kan man även (beroende på hur du sätter begränsningarna) använda scener, styra elektroniska lås och tända/släcka fjärrströmbrytare.

Hur skapar och redigerar jag användare och inloggningar?

Exakt hur du går tillväga beskrivs i användarmanualen, och du når inställningarna via Mina Sidor på webben genom att välja ”Användare” i menyn längst ut till vänster.