2021-04-21 00:00
Mathias

Om du har IP-kameror, eller funderar på att skaffa det, så har du säkert märkt eller tänkt tanken att det är besvärligt att kamerorna hela tiden skickar meddelande om att det upptäckts en rörelse i bilden. De som ställt in sina kameror på att skicka ett meddelande när det sker en rörelse, tröttnar ofta på att titta på svajande träd och grannens katt som passerar kameran.

Men det finns en lösning, och den ingår som standard i SecuritasHome. Lösningen kallas videoanalys, och innebär i korthet att kameran kan detektera vilken typ av objekt det är som rör sig framför kameran, och utifrån det göra olika saker. Kameran kan klassificera Människor, Fordon, Djur eller Övrigt, och du kan enkelt själv ställa in om du vill bli meddelad när en eller flera av dessa ”objekt” syns i en kamerabild.

Låt oss ta ett exempel - Du har en IP-kamera monterad på din infart för att övervaka din bil. Du har gjort en inställning som ska meddela dig om det sker en rörelse i bilden. Varje gång grannens katt passerar, eller löv blåser förbi, så får du en notifiering i din telefon att det skett en rörelse på infarten. Efter ett tag så tröttnar man på att bli meddelad och slår av funktionen vilket betyder att investeringen i en IP-kamera var till begränsad nytta.

Men är du SecuritasHome-kund så löser du det så här istället - Du monterar IP-kameran och skapar en regel som säger att om en ”Person” eller ”Fordon” detekteras på din infart mellan klockan 21.00-06.00 så ska du få en notifiering om detta. I praktiken betyder det att grannens katt kan passerar så mycket den vill, och löv kan virvla runt i höststormarna bäst de vill, utan att du blir störd av onödiga notifieringar till din telefon.

Bild på persondetektering

Det finns två typer av ”Regler” som du kan skapa i ditt system, och du kan ha flera regler på en och samma kamera. De två reglerna heter ”Markzon” och ”Snubbeltråd”:

Markzon

En ”Markzon” betyder att du skapar en zon i kameravyn där videoanalysen ska detektera saker. Det kan vara hela kameravyn, eller endast en bråkdel. Kommer det in t.ex. en person i zonen så skickar kameran en notifiering till dig (om du angett att du vill ha en notifiering).

Snubbeltråd

En ”Snubbeltråd” är en linje som du drar i bilden, och om ett objekt (t.ex. en människa) passerar denna linje så skickar kameran en notifiering till dig (om du angett att du vill ha en notifiering). Du kan även ställa in att en person får passera på ena hållet, men inte på andra hållet.

Vilken av dessa två typer av regler du använder beror helt på vilken funktion du vill ha. Du kan även ha regler som gäller för olika tider på dygnet, t.ex. en ”Markzon” som gäller nattetid när ingen ska befinna sig på infarten, och dagtid har du en ”Snubbeltråd” som endast notifierar dig om en person passerar i riktning in mot ditt hus.

Utifrån reglerna så kan du även ange att när något specifikt objekt detekteras så ska t.ex. en lampa tändas i ditt hus. Ett exempel kan vara att efter solnedgången så ska lampan på infarten tändas om en person detekteras, men inte om det är ett djur som detekteras. Möjligheterna för dig som kund att skräddarsy hur du vill använda reglerna är näst intill oändliga.

Skapar videoanalysen ett larm?

Nej - om en kamera detekterar något så skapas det en notifiering till din telefon, eller så skickas det ett e-mail (beroende på vad du angett i dina inställningar), men dina IP-kameror kan aldrig skapa ett larm som skickas vidare till Securitas larmcentral.

Däremot så finns det en funktion som gör att våra larmoperatörer får veta om en person detekterats i samband med att ett inbrottslarm löser ut. Du kan läsa mer om just denna funktion här!

Hur fungerar det rent tekniskt?

Din IP-kamera är uppkopplad mot ditt nätverk, antingen via WiFi eller via en nätverkskabel. Bilderna strömmas via din internetuppkoppling på ett säkert sätt till servrar som lagrar dina bilder under en viss tid. Om du tittar på inspelat material i t.ex. din telefon så är det från dessa servrar som videoklippen laddas ner till din telefon. 

Om du skapat en regel för videoanalys så kommer dina videoklipp att analyseras direkt när videoklippet lagrats på servern, och om ett objekt upptäcks så skickas en notifiering (givetvis helt baserat på dina inställningar om önskade tider och typ av objekt). Det här betyder att videoklippet först ska laddas upp på servrarna, därefter så ska de analyseras. Beroende på hur snabbt ditt nätverk är, och din internetuppkoppling, så kan det därför dröja några sekunder innan du får din notifiering. Vår erfarenhet är att det dröjer ca 5-20 sekunder från rörelsen till dess att du får en notifiering i telefonen.

Hur skapar jag en regel för videoanalys?

Du når funktionen genom att välja ”Video” i menyn till vänster på Mina Sidor. Det första du ser är live-bilder från de kameror som finns i ditt system, och för att skapa en regel med videoanalys så klickar du på ”Inspelningsregler” i det blå fältet överst på skärmen. Välj därefter ”Lägg till regel” överst till höger. En pop-up ruta kommer att synas och du väljer då ”Videoanalys” för att skapa en sådan regel. Du följer därefter instruktionerna och sparar din regel.

Vill du ha mer information om våra IP-kameror, eller har andra frågor, kontakta oss gärna på telefon 0771-101090.