2021-06-23 00:00
Mathias

Du har precis satt dig i ett viktigt möte på jobbet och ställt in din telefon på ljudlöst läge. Telefonen vibrerar i fickan, men du väljer att inte titta efter för att behålla fokus på ditt möte. När ditt möte är slut så tittar du på telefonen och ser att samtalet som du valde att inte svara på kom från Securitas Larmcentral. Pulsen stiger en aning och tankarna går osökt på ett håll - Vad har hänt?

Men du kan vara lugn! Ett larm från SecuritasHome är alltid uppkopplat till vår egna larmcentral, och vid behov så skickar vi ut våra egna väktare för en kontroll och åtgärd! Men vad händer när larmet löser ut, och vad gör väktarna när dom kommit fram till ditt hus?

Signaler till Larmcentralen

Först kan vi konstatera att ditt larmsystem kan skicka olika typer av signaler. Det kan vara ett inbrottslarm från din rörelsedetektor, ett brandvarningslarm från din rökdetektor, ett vattenlarm från din vattendetektor eller ett manuellt utlöst kontaktlarm från någon av dina kontaktlarmsknappar. Vid denna typ av larmsignaler så agerar alltid larmcentralen och följer den åtgärdsinstruktion som finns uppsatt för ditt larm.

En åtgärdsinstruktion är den instruktion som en larmoperatör följer för att hantera larmet, och den ser ut ungefär så här:

1 - Ring till platsen och vid svar efterfråga en återkallningskod. Vid ej svar ring kontaktpersoner.
(Under din installation av ditt larm så ombeds du att lägga in ett telefonnummer till platsen. I princip så är det ditt hemnummer, men om inget hemnummer finns så brukar man lägga in mobiltelefonnumret till den person i hushållet som oftast är hemma.)

2 - Ring kontaktpersoner och vid svar efterfråga återkallningskod.
(Om ingen svarade på den larmande platsen så kontaktas kontaktpersonerna du angett, i turordning. Du kan ange 3 kontaktpersoner till ditt larm, och varje kontaktperson kan ha 3 telefonnummer inlagda. Kontaktpersonerna lägger du själv in i samband med din installation av ditt larm, och du kan närsomhelst ändra dessa kontaktuppgifter.)

Bild från När larmet går

3 - Om personen som svarar uppger korrekt återkallningskod kan denna återkalla larmet.
(Den första personen som svarar, antingen på platsen eller någon av kontaktpersonerna, kommer att bli ombedd att uppge en återkallningskod om man vill att larmet ska återkallas. Återkallningskoden kan vara samma för alla dina kontaktpersoner, eller en individuell kod. Du anger dina återkallningskoder när du registrerar en kontaktperson, och en återkallningskod behöver inte vara samma kod som man har när man slår till eller från sitt larm. Återkallningskoden ska vara 4 siffror.)

Bild från När larmet går

4 - Om fel kod uppges, eller ingen svarar, skicka väktare för åtgärd. Om bilder inkommer från larmet, oavsett om personer syns eller inte, skicka väktare.
(Det här betyder att om ingen svarar på platsen, och inga kontaktpersoner svarar, så skickas en väktare för åtgärd. Om en kontaktperson skulle ringa in till Larmcentralen under pågående åtgärd, så kan väktaren återkallas om kontaktpersonen vill det och anger korrekt återkallningskod.)

Övriga signaler från larmet

Ditt larmsystem kan också skicka signaler av typen sabotage, fellarm eller lågt batteri i någon detektor. Dessa signaler skickas då till dig som kund, antingen som en notifiering i appen, eller som ett e-mail om du angett att du vill ha det.

Väktaråtgärden

Om ett larm skickas vidare till väktaren och det ska ske en åtgärd så brukar man kalla det för en utryckning. Rent formellt så är det ingen ”utryckning” då våra väktare inte kör utryckningsfordon med blåljus, men i dagligt tal brukar man ändå kalla det för en väktarutryckning.

När larmcentralen är klara med att ha kontaktat kontaktpersonerna så skickas larmet till väktarens ”PDA” som är en liten handdator. Där accepterar väktaren åtgärden, och ser adress till platsen och vad som hänt. Beroende på var i landet det är, så kan det antingen vara samma väktare som ska åtgärda larmet som även utför ronderingar i området, eller så kan det vara en dedikerad utryckningsväktare (ibland med tillgång till hund).

När väktaren ankommer till den larmande platsen så genomförs en ”Yttre kontroll”, d.v.s. husets skal och omgivningar kontrolleras. Skulle någon skada synas så kontaktas kontaktpersoner igen och meddelas om detta, och är skadan orsakad av något brott så meddelas även Polisen. Om inga skador syns på huset, så avrapporteras ärendet och väktaren lämnar platsen. Om man som kund vill att väktaren även ska göra en invändig kontroll, så måste man i förväg ha lämnat ut sin nyckel till Securitas. Kontakta Kundtjänst på telefon 0771-101090 om det önskemålet finns.

Allt som sker i den här kedjan loggas i Securitas system, så vi kan i efterhand se alla noteringar som gjorts i ärendet, inklusive tidpunkter när t.ex. telefonsamtal till kontaktpersoner gjordes.

Bild från När larmet går

En schematisk översikt över allt det här kan du även läsa mer om här! Och du vet väl om att väktarutryckningen inte kostar något extra? Alla kunder till SecuritasHome har kostnadsfria väktarutryckningar inkluderat i sitt avtal!

Har du frågor eller funderingar kring detta, så tveka inte att kontakta oss på telefon 0771-101090!